LOGO

Cesta k prosperitě Firmy ve službách Školy Kontakt Zákaznická
podpora

LENTEA pro firmy ve službách

Základní popis

Softwarové řešení je typicky vhodné pro firmy působící ve službách, tj. řeší standardní procesy, které jsou rutinní a je třeba tyto procesy maximálně zefektivnit. Zaměstnanci tyto procesy dělají denně. Zmiňme tedy ukázku procesů:

- dovolená – je závazné odevzdat dovolenkový lístek svému nadřízenému, když mě zrovna v kanceláři nikdo nehledal? 

- úkol – zdá se to být docela jednoduché, ale kdo z Vás eviduje zadání, průběh, plnění a kontrolu úkolů?

- faktura přijatá, faktura vydaná – znáte to sami, co takhle konečně mít připravené pro účetní veškeré faktury na jedno kliknutí, začíná to správnou evidencí, a ne telefonem účetní s prosbou o zaslání sestavy.

- saldo vydaných faktur – informovat automaticky zákazníka o prodlení platby je fajn, co takhle tuto informaci dát taky Vašemu obchodnímu zástupci, aby to prověřil telefonicky. Bude-li to nezbytné, zamezíme automaticky objednávat tomuto zákazníkovi další služby či produkty.

- HELPDESK – zákazník vypíše ticket na úpravu, opravu nějaké služby, kterou jste dodali rovnou v systému LENTEA, které implementujeme do Vašich internetových stránek, automaticky zaevidujeme v systému, emailem informujeme jak zákazníka, tak Vaše oddělení a nastartuje se automatický proces odbavení ticketu včetně hlídání času strávené technikem či vývojářem

- rezervace servisní prohlídky – chcete-li ušetřit čas asistentky přijímající rezervace na telefonu, nechte Vaše zákazníky se objednat na pravidelný servis přes Vaše internetové stránky, jednotlivé časy rezervací se obsazují podle časových možností zákazníka a nestane se, že máte 2 stejné rezervace v jeden čas

- požadavek na konzultaci – takový požadavek ze strany zákazníka (opět na Vašem webu) eskaluje proces ve Vašem systému, vše je závazné a transparentní

- zapůjčení firemního vozidla ke služební cestě – jak jednoduše schválit služební cestu a přidělení vozidla svému zaměstnanci... Na jedno kliknutí?

- nábor a výstup nového zaměstnance – přidělit přístupy a vybavení pro výkon práce Vašich zaměstnancům, to máte podchyceno, ale co takhle když zaměstnanec končí, bylo by fajn na jedno kliknutí zamezit přístupy, vytisknout všechny formuláře k odevzdání vybavení a kontrole nadřízeným?

- evidence smluv – těch se najde dost, od zaměstnaneckých, přes dodavatelské, až k obchodním smlouvám a všechny mají svůj proces schválení a evidenci, co takhle to mít vše na jednom místě, kdykoliv na jedno kliknutí?

- evidence obchodních případů – už jste zjistili, že Vám žádné CRM nevyhovuje? Ano, pojďte skutečně evidovat pouze ty informace, které pokládáte za důležité a jsou k další evidenci ve Vaší firmě nutné. Nesmyslné data, které Vám k ničemu nejsou si přece zobrazovat nepotřebujete.

Na obrázku naleznete dovolenkový proces, který je naprosto neprůstřelný, závazný, transparentní. Pokud máte jiné schvalovací úrovně, je to hračka změnit

S čím Vám pomůžeme

Chcete-li svou práci co nejvíce zefektivnit, velmi rádi Vám v tom pomůžeme. Současné informační systémy a aplikace Vám vyhovují, jen to není pořád ono. Teď je ten správný čas, abychom udělali analýzu softwarových potřeb a zjistili, kde ztrácíte zbytečně čas složitou evidencí, nebo naopak papírováním v dokumentech, které máte pouze v šanonu. Z takovéto analýzy vznikne seznam procesů, které lze zrychlit, zefektivnit, zautomatizovat

Pokud jste firma působící ve službách, můžete všechny Vaše procesy automatizovat a na konci měsíce se nemusíte stresovat z toho, že jste někomu zapomněli odevzdat výkazy, tabulky, faktury, výsledky své práce. 

Rádi bychom Vám nabídli naše softwarové řešení, které všechny dotazy a poptávky Vašich zákazníků automaticky zařadí v systému, automaticky pohlídá odpověď Vašich obchodníků, a dokonce Vám dá informaci o tom, že nabídka Vašemu zákazníkovi neodešla a je oproti firemním pravidlům zpožděna o X hodin nebo dnů?

Příkladů procesů, co zlepšit, zefektivnit, zautomatizovat, jsou u každé firmy desítky a my máme pro Vás řešení, to se jmenuje LENTEA

S čím Vám nepomůžeme

Kde není potřeba a chuť ke změně, tam hlavou proti zdi nepůjdeme. 

Obecně se nezabýváme legislativou, tedy účetnictvím, právem apod. Na druhou stranu spolupracujeme s celou řadou partnerů, které umíme elegantně implementovat, nebo propojit s našim softwarovým řešením LENTEA.

Když děláte mnohamilionové výběrové řízení na dodavatele ERP systému, nebudeme se měřit s velkými řešeními typu SAP, Navision, HELIOS, K2 apod. Nicméně Vám umíme poradit, jak některé části těchto systému nepoužívat a neplatit za ně stovky tisíc, umíme to rozhodně levněji.